12:00 - 16:00
Barnens dag
12:00
Hela veckan i parken
12:00
Hela veckan på gågatan
12:00
Black Kaffinobox XXVII
16:00
HALÅÅ & HALOOO teaterföreställning
18:00
Jakobsdagar öppning i Skolparken