MISSA INTE!

sön 21.07 kl 12:00

NYHETER

Vårmöte

Välkommen på föreningens vårmöte den 14.5.2024 kl. 18:00.
Anmälning till vårmötet senast 10.5.2024 till finn.jakobstad@multi.fi

Stadge-enliga ärenden.

Höstmöte 2023

Välkommen på föreningens höstmöte den 8.11.2023 kl. 18:00 vid Finn Jakobstads kontor på Storgatan 11.
Anmälning till höstmötet senast 3.11.2023 till finn.jakobstad@multi.fi

Stadge-enliga ärenden.

Jakobs dagar 21-28.7.2024

Vänligen skicka all förfrågan om försäljningsplatser på diverse torg och evenemang för 2024 till finn.jakobstad@multi.fi. Försäljningsplatser och platskartor uppdateras i September 2023. Tack och vi ses på #JD2024.