11:00
Ekumensk gudstjänst i Skolparken
12:00 - 17:00
Chia-Hui Luo vid Pedersörenejdens hembygdsmuseum
13:00
Mässa på finlandssvenskt teckenspråk
13:00
Speed-Day för veteranmopeder
13:00
Lär dig tända eld med tändstål vid Nanoq
17:00
Allsångsafton
18:00
Högmässa i kyrkan