Folkmusikkväll vid Skorpan

Folkmusikkväll vid Skorpan

Folkmusikkväll vid Skorpan

21 juli, 2022
18:00
Loveret 14, 68600 Jakobstad
Johanna Lönngren

Greger och Isabella Lindell
Far och dotter Lindell spelar mångsidig musik, allt från folkmusik till evergreens. Greger Lindell är uppvuxen i Vörå och känd som dragspelare i Vörå Spelmansklubb. Isabella Lindell är en sångfågel med bakgrund i både körsång och solosång. Idag är hon aktuell som sångsolist i Vörå Spelmansklubb och sjunger gärna på många olika språk.


Duo Susanna och Johanna
Susanna Halden och Johanna Lönngren är två fiolister som spelar svängig folkmusik med lekfulla arrangemang tillsammans. Till repertoaren hör både rikssvensk, finlandssvensk och nordisk folkmusik. På Folkmusikkvällen spelar duon också några låtar tillsammans med Greger och Isabella Lindell.


Nikulan perheyhtye
Nikulan perheyhtyes speltradition växer ur byn Nikula i Kaustby. Spelstilen har man lärt sig redan ur modersmjölken och är stilmässigt typiskt för Kaustby, utsmyckad med drillar och gungstråk. Det viktigaste i spelstilen är "puntitus" som gör att de obetonade taktdelarna blir betonade och därmed får man det typiska svänget.

Byn Nikula är en by mitt på språkgränsen. Kontakten som räckt över århundraden till de svenskspråkiga grannbyarna, t.ex. Terjärv, Nedervetil och Kokkola har också lagt sin prägel på folkmusiken vid språkgränsen. Som en viktig del av Nikulan perheyhtyes repertoar är bröllopsmusiken från språkgränsen. Heikki och Siv Nikula bosatte sig på den tvåspråkiga orten Jakobstad och tvåspråkigheten förde med sig fest i vardagen - också inom musicerandet.

Förutom Pappa-Heikki (fiol), spelar också döttrarna Gabriella (fiol), Sara (tramporgel) och Ida (fiol) i gruppen. För fem år sedan kom kontrabasisten Vili Mäkinen med i gruppen. Vili spelar också i grupperna Folk is Happening och i Pietarsaaren Spelmanslag.