Profet i egen stad

Profet i egen stad

Profet i egen stad

20 juli, 2022
15:00
Rotundan, Campus Allegro

15 €

Jakobstad-Pedersöre Rotaryklubb

Jakobstad-Pedersöre Rotaryklubb r.f. utser och arrangerar evenemanget Profet i egen stad. Utnämningen och föredraget av Profeten hålls i Rotundan, Campus Allegro under Jakobs Dagar onsdagen den 20 juli kl. 15.00 och inkomsterna från biljetterna kommer nejdens skolor till gagn.


Till årets Profet i egen stad har valts Kaj Ahlsved, FD. "Från Jeppis Dynamite till velocipedmusik: Musik som medel att förstå (och förändra) världen". Föredraget hålls på svenska.


Kaj Ahlsved är född 1979 och disputerade i musikvetenskap vid Åbo Akademi (2017). I sin doktorsavhandling studerade han musikanvändning i idrottskontexter (boboll, fotboll och ishockey) med fokus på ljudlandskap, identitet och dramaturgi (Musik och Sport: En analys av musikanvändningen, ljudlandskap, identitet och dramaturgi i samband med lagsportevenemang). Han är filosofie magister i musikvetenskap från Åbo Akademi (2008) och Musikpedagog (YH) med klassisk gitarr som huvudämne från Svenska yrkeshögskolan (2004).


Kaj Ahlsved är musikkritiker och kolumnist med publikationer i Hufvudstadsbladet och Österbottens Tidning. Han har även ett eget delprojekt inom ramen för Suonis forskningsprojekt Musikforskare i samhället (Aktivistisk musikforskning för främjande av social rättvisa). För närvarande studerar han sång- och musikkulturen i och kring idrottsföreningar grundade kring sekelskiftet 1900 ur ett medborgarskaps-, jämlikhets- och demokratiperspektiv. Han tilldelades Kungl. Gustaf Adolfs Akademiens Bernadottestipendium 2021 och fungerar 2021–2022 som gästforskare vid Umeå universitet.


Biljetter via Netticket och vid dörren.
Pris: 15 euro