Black Kaffinobox XXVII

Black Kaffinobox XXVII

Black Kaffinobox XXVII

16 juli, 2023
12:00
Storgatan 2
Hans G. Hästbacka & Jakobstads museum

Utställningen Black Kaffinobox XXVII består av fotografier som besökare tog under ett interaktivt
nålhålskamera - evenemang, som genomfördes på Malmska gården / Jakobstads museum 20 - 21.7.2022.
Bildmaterialet har framställts med nålhålskameror som tillverkats av ”surrogatkaffe”-förpackningar, d.v.s.
Kaffino lådor. De ursprungliga negativen har skannats in, inverterats, gjorts som utskrifter på ”ljuslådefilm”
och monterats in i ljusförsedda Kaffino lådor. På utställningen förevisas sammanlagt 73 fotografier. Black
Kaffinobox XXVII är en kollektiv utställning från Malmska gården och dess närområde sett ur flera synvinklar.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog i evenemanget år 2022, utan er insats skulle inte denna
utställning kunna genomföras!