Vernissage: Black Kaffinobox XIII Fotografier 50 x N.N.

Vernissage: Black Kaffinobox XIII Fotografier 50 x N.N.

Vernissage: Black Kaffinobox XIII Fotografier 50 x N.N.

22 juli, 2018

16:00 – 18:00

Svenska Gården
Svenska Gården / Hans G. Hästbacka

Utställningen Black Kaffinobox XIII består av fotografier som besökare tog under ett interaktivt nålhålskamera - evenemang, som genomfördes vid Cikoriamuseet i Jakobstad 21 - 22.7.2017. Bildmaterialet har framställts med nålhålskameror som tillverkats av museets originalförpackningar, d.v.s. Kaffino lådor. De ursprungliga negativen har skannats in, inverterats, gjorts som utskrifter på ”ljuslådefilm” och monterats in i ljusförsedda Kaffino lådor. På utställningen förevisas sammanlagt 50 fotografier. Black Kaffinobox XIII är en kollektiv utställning om Cikoriamuséet och dess närmiljö sett ur flera synvinklar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog i evenemanget år 2017, utan er insats skulle inte denna utställning kunna genomföras!