Här i vår stad

Här i vår stad

Här i vår stad

27 juli, 2019
19:00
Malmska gården

27 €

Teater Jacob

Biljetter: 27 €
Barn 17 € Ålder 7-12
(serviceavgift ingår i priset)

Längd 2 h, 1 paus. Servering ingår i priset!

HÄR I VÅR STAD har människor i mer än 360 år gått på våra gator, de har levat, lekt och lidit sina dagar för att sedan försvinna in i skuggorna.

Nu i sommar lockar Teater Jacob tillbaka några av dem och berättar vad som hände.

Vi spelar på Malmska gårdens gårdsplan, en mycket central plats i staden. Här vandrade kejsaren en gång. Här kom bönderna med sina tjär- och timmerforor och köpte i bodarna det salt de behövde. Uppe i kontoret fick sjömansfruarna sin del av männens löner, kaptener städslade manskap och planerade sina färdrutter.

Här gick elden härjande över högt och lågt.

I början av första akten förs vi till sjuttonhundratalet, när människorna börjar flytta tillbaka till en stad som varit utplundrad och bränd. Men i slutet av akten är tiderna ljusa, staden och människorna har planer och drömmar för framtiden.

Andra akten ser Kejsaren dra vidare på sin resa och vi följer Peter Malm som kämpar med att skapa den rederirörelse som vid århundrades slut är bland de mäktigaste i landet. Vi ser också hans fru plantera den ek som nu skuggar parken där teaterpubliken får dricka sitt kaffe.

Vi ser sjömän dra iväg och deras kvinnor vinka av dem.

Vi är med när Malm får beskedet att ett finländskt skepp för första gången seglat runt jorden, att Hercules är på kommande.

Men mellan och överallt finns barnen som leker och ungdomarna som sjunger en kväll när björkarna susa.