Guidad historisk vandring på Gamla Gravgården

Guidad historisk vandring på Gamla Gravgården

Guidad historisk vandring på Gamla Gravgården

22 juli, 2019
15:00
Gamla Gravgården, Ebba Brahe esplanaden
Jakobstadsnejdens guider rf/ Pietarsaaren seudun oppaat ry

Guidad historisk vandring på Gamla Gravgården, Ebba Brahe esplanaden
Kl. 15.00 svenskspråkig guidning
kl. 17.00 finskspråkig guidning