Pidroturnering

Pidroturnering

Pidroturnering

24 juli, 2019

10:00 – 17:00

Svenska Gården
Pensionärsklubben Milstolpen

Pensionärsklubben Milstolpens Pidrogrupp arrangerar en Pidroturnering onsdagen den 24.7.2019
i Svenska gården.
Alla intresserade Pidrospelare välkomna, även längre ifrån.
Dagen inleds kl. 10.00 med kaffe och anmälning.
Spel från kl. 11.00 – 17.00. Alla spelar 4 omgångar.
Avgift: 10 €/person eller 20 €/lag.
Möjlighet till kaffe och mat på egen bekostnad.
Anmälningar per SMS till Carl-Gustav tel. 050-322 9635 eller e-post carl-gustav@live.com