Black Kaffinobox XX: Välkommen att fota med kaffepaket!

Black Kaffinobox XX: Välkommen att fota med kaffepaket!

Black Kaffinobox XX: Välkommen att fota med kaffepaket!

26 juli, 2019

13:00 – 17:00

Svenska gården
Hans G. Hästbacka & Svenska gården

Pröva på att fota med en låda!
Under två dagar i juli kan alla intresserade testa hur det är att fotografera med ett kaffepaket. Bildkonstnären
Hans G. Hästbacka har byggt kameror av Kaffinoboxar, dvs. surrogatkaffeförpackningar och tillsammans med
Svenska Gården ordnas ett interaktivt nålhålskamera-evenemang i Jakobstad.
Under Drop-in-evenemanget kan vem som helst låna en nålhålskamera och gå ut och fotografera närmiljön.
Bilderna framkallas i ett provisoriskt mörkrum under ledning av Hästbacka. En utställning med bilderna ordnas i
Svenska Gården under sommaren år 2019.
Det interaktiva fotoevenemanget som förverkligas på Svenska Gården, Herrholmsgatan 18, Jakobstad är öppet
och kostnadsfritt för alla intresserade.

Bildkonstnär Hans G. Hästbacka på plats.

Fritt inträde!