Ann-Lois Edström i samtal med litteraturvetare Maria Lassén-Seger