Artist talk: JENNYVEXALA berättar om sitt projekt “The Milky Way Our Way”

Artist talk: JENNYVEXALA berättar om sitt projekt “The Milky Way Our Way”

Artist talk: JENNYVEXALA berättar om sitt projekt “The Milky Way Our Way”

25 juli, 2019
15:00
Energiverket, Kanalesplanaden 5
Energiverket

Energiverket projektrum anordnar under Jakobs dagar grupputställningen HANDMADE med verk av tre inbjudna designers. Det är Jenny Holmlund aka JENNYVEXALA, Linda Andtbacka/ Andtbacka design och Pia Öst / ADDO design, som bjudits in för att skapa varsin rumsinstallation där de tillämpar ett mera fritt konstnärligt uttryck utgående från sina produktioner. För alla tre utgör kvalitet, tradition och hantverksskicklighet en stadig bas och inspirationen kommer ofta från naturen. Med utställningen vill Energiverkets producent Annika Bergvik-Forsander lyfta fram några samtida designers med lokal anknytning och deras tillämpning av hållbarhet, miljömedvetenhet och återanvändning i sina produktioner.

Under utställningen anordnas även ett designtorg där man kan köpa olika typer av produkter, främst av utställarna, men även av andra formgivare.

På torsdag 25.7 kl 15.00 berättar Jenny Holmlund aka JENNYVEXALA om sitt arbete och det pågående projektet “The Milky Way Our Way”.

-Öppet måndag 22.7 - lördag 27.7 kl 12 – 17 varje dag. Adress Kanalesplanaden 5 (gamla energiverkets garagedel)

-Vernissage kl 12.00 på måndag 22.7

-Artist talk/ föreläsning med Jenny Holmlund aka JENNYVEXALA på torsdag 25.7 kl 15.00

Mera information https://www.energiverket.org eller tel 040- 5420 736