Stadsorientering

Stadsorientering

Stadsorientering

24 juli, 2020

09:00 – 21:00

Rådhuset
Citygruppen

Stadsorienteringen är en programpunkt där du får en rundvandring genom staden, kombinerat med en frågesport om Jakobstad. Det erbjuds två olika rutter, en riktad till cyklister och en för fotgängare. Båda rutterna börjar vid Rådhuset. Frågorna gäller Jakobstads historia, geografi, biologi och arkitektur. Det går utmärkt att genomföra båda rutterna. Bland alla som deltar lottar vi ut ett av Citygruppens presentkort av värde 50€. Stadsorienteringen är tillgänglig under hela veckan, 19.–26.7.2020.

Du hittar orienteringskartorna och svarsblanketterna i våra senaste inlägg på startsidan, www.jakobsdagar.fi.