Storloppis

Storloppis

Storloppis

19 juli, 2021

09:00 – 18:00

Torget
Finn Jakobstad

Traditionellt Storloppis på torget med över 100 försäljningsplatser.
Boka i god tid via telefon ( 040 840 2949 ) eller via e-post finn.jakobstad@multi.fi

Pris
2x2m = 25€
3x3m = 50€ (platserna 1, 22, 79, 96, 97 och 106)
4x4m = 75€

Betalas på förhand per faktura, så kom ihåg att meddela en mailadress.