Utställning av Ilpo Fieldhill

Utställning av Ilpo Fieldhill

Utställning av Ilpo Fieldhill

23 juli, 2021

13:00 – 17:00

Collision Art Collective, Storgatan 18
Collision Art Collective

Från Hindenburgbranden till Led Zeppelins sprängande av sinnen. I kakofonin så reser sig Saarinens stor-Helsingfors, som bara som en tanke kvarstår när aporna genom tiderna bara krigat. Dock så bevaras genetiska arvet och fantasin färgar väggarna som glidmedel i en minnesorgie hjälper till med i letandet av njutning. Vi letar efter världar i en värld där världens tillstånd diskuteras. Nya världar växer fram ur debatten, såsom Saarinens stor-Helsingfors bara blev ett minne och istället så byggdes det höghus.


From the Hindenburg fire to Led Zeppelin's blasting of the senses. In the cacophony, Saarinen's Greater Helsinki rises, which only remains as a thought when the monkeys through time have only fought. However, the genetic heritage is preserved and the imagination colors the walls as a lubricant in a memory orgy helps in the search for pleasure. We are looking for worlds in a world where the state of the world is
discussed. New worlds emerge from the debate, apartment buildings instead of Saarinen's Greater Helsinki, which now is only a memory.


Utställningen öppen Ti–fre (20.–23.7) kl. 13–17