Öppet hus till Strengbergs Tobaksmuseum

Öppet hus till Strengbergs Tobaksmuseum

Öppet hus till Strengbergs Tobaksmuseum

21 juli, 2021

12:00 – 16:00

Strengbergs Tobaksmuseum
Jakobstads Museum

Fritt inträde till Strengbergs Tobaksmuseum, Skolgatan 25.
Tobaksmuseets samlingar berättar om tobakens historia i Jakobstad och Finland. I samlingarna ingår produkter från Strengbergs tobaksfabrik och andra fabriker i Finland. Tobakstillverkningen i Jakobstads startade år 1762 och upphörde först år 1998 och den var under sin tid en av Finlands största tobaksindustrier. Vid nedläggningen den nästäldsta verksamma tobaksfabriken i världen.