Intervju med årets Late Jakob Thomas Enroth på torget