Välgörenhetskonsert i Pedersöre Kyrka

Välgörenhetskonsert i Pedersöre Kyrka

Välgörenhetskonsert i Pedersöre Kyrka

22 juli, 2022
20:00
Pedersöre kyrka
Håkan Streng

Välgörenhetskonsert
i Pedersöre Kyrka, fred. 22 juli 2022, kl. 20.00

medverkande:
Church Hill Boys, dir. Kristoffer Streng
Sara Ray
Håkan Streng
Bo-Sanfrid Höglund
Erik Vikström, andakt
m.fl.

Fritt inträde
Kollekt uppbäres till förmån för Gideoniternas Bibelmission
Arrangörer: Church Hill Boys rf. och Gideoniterna i Finland rf.– Jakobstadsnejdens Gideonkrets

GIDEONITERNA
Gideons International( I Finland, Suomen Gideonit ry) är en internationell sammanslutning bestående av kristna lekmän, med uppgift att dela ut Biblar och Nya Testamenten och därmed sprida Guds ord runt om i världen. Biblarna/Nya Testamentena delas ut i skolor, universitet, sjukvårdutbildningsenheter, militärförläggningar, polisskolor, vid räddningstjänstenheter, fängelser, sjukhus, servicehem, hotell m.fl.

Organisationen grundades år 1899 i USA av kristna affärsmän, som inledde verksamheten med att dela ut Biblar på hotell. Under 130 års tid har organisationen vuxit till att omfatta s.k. brödrakretsar i över 200 olika länder. Ca.250. 000 medlemmar är för närvarande aktiva inom den internationella verksamheten och i Finland ca.2500 personer. Över2,3 miljarder Biblar på 100 olika språk har man hittills delat ut i världen. Idag ca.50 milj. per år. I Finland tot. 5 miljoner sedan den finländska föreningens start år 1946. Årligen delas i vårt land ut ca.100. 000 st.
De som delar ut böckerna här i vår nejd hör till Jakobstads brödrakrets(numera Gideonkrets) – kristna män med olika bakgrund och församlingstillhörighet. Männens hustrur deltar också oftast i verksamheten. Då som s.k. Gideonsystrar. Böckerna delas ut gratis och tryckningskostnaderna finansieras huvudsakligen genom kollektbidrag från olika församlingar och medlemmarnas egna penningbidrag. Mera medel för anskaffning av Biblar behövs kontinuerligt och därför ordnar man t.ex. välgörenhetskonserter till förmån för Gideoniternas Bibelmisson. Detta år stöder Gideoniterna i Finland ekonmiskt också utdelningsverksamheten i Zimbabve.
Vi här i Jakobstad/Pedersöre- och Nykarlebynejden har nu möjlighet att ställa upp och stöda denna viktiga verksamhet genom att besöka konserten i Pedersöre Kyrka under Jakobsdagarna, fred 22 juli 2022, kl. 20.00.

Håkan Streng,
artist och gideonit