Guidad historisk vandring på Gamla Gravgården (guidning på svenska)

Guidad historisk vandring på Gamla Gravgården (guidning på svenska)

Guidad historisk vandring på Gamla Gravgården (guidning på svenska)

19 juli, 2022
16:30
Gamla Gravgården, Ebba Brahe esplanaden
Jakobstadsnejdens guider rf/ Pietarsaaren seudun oppaat ry

Guidad historisk vandring på Gamla Gravgården, Ebba Brahe esplanaden
Kl. 16.30 svenskspråkig guidning
kl. 18.00 finskspråkig guidning