Friluftsgudstjänst/Voff-gudstjänst för hundar och deras ägare