HISTORIK

Jakobsdagar

Idén till en sommarevenemang i Jakobstad kom redan 1974. Det var Edgar Hagen, Calle Snellman, Håkan Sundqvist och Kari Limnell som blev männen som utvecklade idén. Det gällde då att marknadsföra Jakobstad. Rederiet Jakobs Line hade flera år tidigare inlett förbindelsen över Kvarken och man ville locka svenskarna till Jakobstad, samtidigt som man ville roa stadens egna invånare. I början var det endast en Turistmarknad, senare år blev det samarbete med Skellefteå. Allsång, sång och musik med uppträdande från både Skellefteå och Jakobstad hörde till programmet under de första åren. Senare inbjöds också hantverkare och utställare från Skellefteregionen men också från Nordland i Norge och från finska Finland.

1970-talet gick i marknadsföringens tecken. Färjtrafiken var livlig och samarbetet mellan länderna var gott. Turisterna kom till staden. 1976 marknadsfördes turistmarknaden som Jakobs Dag och då hade dagarna utökats till ett förlängt veckoslut. Några föreningar hade kommit med och programmet bestod sång, musik, gymnastik och idrott av alla de slag.

1980-talets Jakobs Dagar fick nya inslag som fortfarande finns kvar. Late Jakob valdes för första gången. Gammaldagstorget ordnades för första gången. Ulla Lehtinen lade då grunden för hantverksförsäljningen som idag hör till de populäraste inslagen under Jakobs dagar. Torgstånden var gjorda av trä och försäljarna var klädda i gammaldags kläder. Man önskade också att kunderna skulle komma klädda på samma sätt och många gjorde så också. Stämningen på torget var och är unik!

1990-talets Jakobs dagar bjöd i början på ett rikt urval artister. Konserter och dans ordnades och man betalade inträde. Sjömanssånger med artister från olika länder ordnades vartannat år. Det försöket föll inte ut så väl. År 1998 övergick man till att sätta tyngdpunkten på stadens eget kulturliv och det som produceras av artister inom den egna regionen. Kända artister deltar fortfarande!

Alla tillställningar som Finn Jakobstad rf ordnar är avgiftsfria för besökarna. Nu övergick man till ordna Jakobs Dagar under en hel vecka från att tidigare varit tre-fyra dagar. 2000-talet och Jakobstads 350-årsjubileum blev höjdpunkten för Jakobs Dagar. Vi satsade på att göra vår stad känd för stadsborna, för gäster och för utflyttade. Historisk teater, vandringar, konserter, Rundebergs stuga som återlämnades till skalden…. mer än 130 olika programtillfällen!
Varje år planeras nya program, men mycket av programmen som intresserat folk särskilt finns kvar eftersom det alltid kommer nya besökare. Samarbetet med olika föreningar och församlingar pågår alltjämt och vi försöker få fram nya “förmågor” varje år. Många ungdomsorkestrar har uppträtt för publik för första gången under Jakobs dagar.

Kostnaderna är viktiga när det gäller program! Vi vill kostnadsfritt erbjuda mångsidigt program under dagarna. Pensionärs- och åldringshem får också besök av olika artister eller musikgrupper.

Föreningen Finn Jakobstad-Finn Pietarsaari rf gör ingen vinst! De pengar vi lyckats få ihop genom bidrag från Staden Jakobstad, våra sponsorer och marknadsförsäljare används till kostnader och arrangemang av Jakobs Dagar.