12:00 - 16:00
Barnens Dag i Skolparken
16:00
Här i vår stad
18:00
Jakobs Dagar öppning i Skolparken