09:00 - 21:00
Stadsorientering
10:00
Mässa i Jakobstads kyrka
12:00 - 16:00
Barnens dag online
12:15
Livestream med @salskixx & @ttinja
13:00
Gudstjänst i Jakobstads kyrka
15:00
Sommargudstjänst vid Ådö fiskehamn
17:00
JBK – JJK
18:00
Jakobs Dagar öppning
19:30
Ur arkivet: A Tribute to the Eagles 2019