09:00 - 21:00
Stadsorientering
12:00 - 16:00
Barnens dag online
13:00
Gudstjänst i Jakobstads kyrka
17:00
JBK – JJK
18:00
Jakobs Dagar öppning