09:00 - 21:00
Stadsorientering
09:30 - 10:30
Morgonträning: Total Body Training
15:00 - 19:00
Kvällstorg
17:00
Guidad kvällskryssning till Graftonmonumentet med M/s Mässkär (på finska)