09:00 - 21:00
Stadsorientering
09:30 - 10:30
Morgonträning i Skolparken: Total Body Training
15:00 - 19:00
Kvällstorg
17:00
Guidad kvällskryssning till Graftonmonumentet med M/s Mässkär (på finska)
18:00
Ur arkivet: Jeppo Ungdomsorkester feat. Markus Lytts & Jennie Storbacka 2016
19:00
Black sheep Backyard Fest: Celt Division
20:00
Ur arkivet: Triio Peeråsetsi 2010