09:00 - 18:00
Storloppis
09:00 - 17:00
Loppis på Betanias festvåning
10:00 - 18:00
MaxiFun i Skolparken
10:00 - 18:00
Bokbytardagar på biblioteket
12:00 - 16:00
Mässkär kryssning
13:00 - 16:00
Arbetsdemonstration vid Hantverkarboden: Ann-Britt Keskisipilä gör vantar med nålbindning
15:00
Lär dig tända eld med tändstål vid Nanoq
18:00
Vernissage: Sanna Eks konstutställning på Betania
19:00
Friluftsgudstjänst/Voff-gudstjänst för hundar och deras ägare
22:00
HeviBilly