09:00 - 21:00
Stadsorientering
11:00 - 13:00
Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal
15:00
Statyer och minnesmärken i Jakobstad, guidade vandringar med drama (svenskspråkig guidning)
16:00
Statyer och minnesmärken i Jakobstad, guidade vandringar med drama (finskspråkig guidning)