09:00 - 21:00
Stadsorientering
16:00
Jakob Marathon
18:00
FC United – Esse IK
18:00 - 20:00
Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal
18:30
Kanotorientering