10:00 - 18:00
MaxiFun i Skolparken
11:00
Ekumenisk parkgudstjänst
11:00
Golftävling – Pirilö Greensome Open
12:00 - 17:00
Mässkär kryssning
13:00
Veteranmopeds tävling “Speed-Day”
15:00
Lär dig tända eld med tändstål vid Nanoq
17:00
Allsång vid Rosenlunds prästgård
18:00
Högmässa i Jakobstads kyrka