09:00 - 21:00
Stadsorientering
10:00
Gudstjänst med Jakobstads finska församling
12:00
Gudstjänst i Jakobstads kyrka
18:00
Ur arkivet: Jacob Gospel festkonsert 2010
18:30
FF Jaro – MyPa