11:00
Ekumenisk parkgudstjänst i Skolparken
12:00 - 16:00
Mässkär kryssning
17:00
Allsång med Dennis Rönngård vid Rosenlund
20:00
Jakobs Orgeldagar XIX