09:00 - 21:00
Stadsorientering
12:00
Gudstjänst i Jakobstads kyrka
18:30
FF Jaro – MyPa