Synlighet under Jakobs Dagar

Synlighet under Jakobs Dagar

Jakobs Dagar är sommarens största och bästa evenemang i Jakobstad, med över 30 000 besökare och över 200 programpunkter där synlighet verkligen lönar sig. Runtom i staden ordnas kultur och idrottsprogram, skolparkens huvudscen fylls med musik och dans, människor från hela Finland och även utomlands ifrån samlas och spenderar veckan tillsammans i Jakobstad. Passa på att ta del av synligheten om ni ordnar eget program under veckan. Välj en eller flera av våra möjligheter till synlighet.

150€: Annons på LED-skärmen i skolparken (24.–27.7)

100€: Annons-banner på jakobsdagar.fi (under Jakobs dagar 21.–28.7)

290€: Annons-banner på jakobsdagar.fi (1 månad)

100€: Egna programmet med i
– Jakobs Dagars bilagan (deadline för material 21.6)
– på hemsidan
– på appen
– på Facebook & Instagram

50€: Egna programmet med på
– hemsidan
– appen

Till priset tillkommer moms. Ideella föreningar får delta i programmet utan kostnad.