Single Blog Title

This is a single blog caption

Vårmöte

Vårmöte

Välkommen på föreningens vårmöte den 14.5.2024 kl. 18:00.
Anmälning till vårmötet senast 10.5.2024 till finn.jakobstad@multi.fi

Stadge-enliga ärenden.