Single Blog Title

This is a single blog caption

Vill du bli ordningsvakt?

Vill du bli ordningsvakt?

Finn Jakobstad rf. erbjuder en gratis ordningsvaktskurs till de som vill ställa upp som ordningsvakter några timmar under Jakobs dagar 17.–24.7.2022. Ordningskursen skulle starta på lördag 18.6 kl. 10–16 vid YA i Campus Allegro. Ordningsvaktskursen innehåller ett teoriprov och några timmar praktik. Ta kontakt med oss via mail finn.jakobstad@multi.fi eller per telefon 040-8402949 om du är intresserad.

 

En ordningsvakt är en person med uppgift att som anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller i övrigt utföra ordningsövervakningsuppgifter.

Ordningsvaktsverksamhet innebär att utse ordningsvakter för ordningsvaktens tjänstgöringsområden och förmedla ordningsvakter.

Med ordningsövervakningsuppgifter avses att upprätthålla ordning och säkerhet samt förhindra brott och olyckor inom ordningsvaktens tjänstgöringsområde.

Med en ordningsvakts tjänstgöringsområde avses det område för vilket en ordningsvakt har utsetts.

Som ordningsvakt kan godkännas en person som har fyllt 18 år, är känd för redbarhet och pålitlighet, som till sina personliga egenskaper är lämplig som ordningsvakt. För att bli godkänd krävs dessutom att personen på godkänt sätt har fullgjort grundutbildningen för ordningsvakt.

En sökande godkänns som ordningsvakt av polisinrättningen.

Källa och mer information om ordningsvaktskortet här!